www.andika-bg.com български english deutsch
Проектиране и строителство
Инжинерно-геоложки проучвания
Ремонтни и довършителни работи
Пясъкоструене и корозионна защита
Портфолио
Вътрешни ремонти

Фирма АНДИКА е
изпълнила изискванията
на сертификата по
качество ISO 9001:2000


Copyright Andika , All rights Reserved. Developed by Interminds